Karlovarské městské divadlo - stavební úprava střechy, obnova fasády

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný regionální operační program
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRÚKV°
Dotace EU
26 696 714,40 Kč
Celkové výdaje projektu
29 663 016,00 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Statutární město Karlovy Vary dne 5. 3. 2018 podalo v rámci 21. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary žádost o finanční podporu projektu „ KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - STAVEBNÍ ÚPRAVA STŘECHY, OBNOVA FASÁDY “. Podporovnou aktivitou v rámci projektu je revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky - Karlovarského městského divadla, jenž je zapsáno v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstř. č. 30580/4-881. Hlavní aktivitou projektu je obnova památky (rekonstrukce a stavební úpravy).

Cílovou skupinou projektu jsou místní obyvatelé, návštěvníci divadla a návštěvníci města Karlovy Vary. Přínosem projektu je odstranění závad, které by mohly závažným způsobem narušit současnou podobu budovy, revitalizace významné památky tak, aby byl její ráz zachován na dalších několik let a zvýšení komfortu návštěvníků.

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0008190.

Napište nám váš názor

Divadlo