Karlovarská zahrada v parku Theresienstein

Dokončeno
Zdroj financování
Program přeshraniční spolupráce ČR a Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Dotace EU
51.239,30 EUR
Celkové výdaje projektu
79.583,00 EUR
Zahájení prací
Dokončení prací

Cílem projektu "Karlovarská zahrada v parku Theresienstein" bylo vybudovat informační panely na naučné stezce podél řeky Teplé v lázeňském území Karlových Varů, uspořádat několik diskusních kulatých stolů a navštívit zahraničního partnera v Hofu se zaměřením na výměnu zkušeností a rozvoje další spolupráce.

V rámci přeshraniční spolupráce byla naučná stezka lázeňskými parky vybudována  s vícejazyčnými (ČJ, NJ, AJ, RJ) informačními tabulemi a doprovodnými brožurami (6 000 ks). K zajištění kvalitní údržby této turistické infrastruktury byl v rámci projektu pořízen víceúčelový vůz (malotraktor). Rovněž byly realizovány pracovní setkání (kulaté stoly) v K. Varech i Hofu k  tématu rozvoje spolupráce mezi oběma městy, jejichž vyústěním byl i návrh budoucí Karlovarské zahrady v parku Theresienstein.

Vedoucím partnerem projektu je příspěvková organizace města Karlovy Vary - Správa lázeňských parků v čele s ředitelem Ing. Miroslavem Kučerou, který celý projekt zastřešoval ve spolupráci s projektovým partnerem - město Hof zastoupeným primátorem Dr. Haraldem Fichtnerem.

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Investice do vaší budoucnosti.

Napište nám váš názor