Karlovarská dendrologická stezka - sadové úpravy

Dokončeno
Zdroj financování
Operační program Životní prostředí 2007 - 2013
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRÚKV°
Dotace EU
4 867 059 Kč
Celkové výdaje projektu
6 489 412 Kč
Dokončení prací

Cílem projektu je regenerace parků, které jsou součástí naučné stezky lázeňskými parky Karlových Varů. Jedná se o historicky významné lokality a důležitá vycházková a odpočivná místa pro lázeňské hosty i obyvatele Karlových Varů. Projekt vychází z bohaté historické tradice zahradního umění a snaží se na ni navázat a vybudovat zde novou aktivitu rozšiřující nabídku města. Hlavní prioritou je stabilizace stávajících stromů v parcích, rozšíření sortimentů exotických dřevin novými výsadbami. Tento projekt významným způsobem posiluje diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel k přírodě.

Projekt bude realizován na území nejvýznamnějších karlovarských parků, konkrétně se jedná o tyto lokality: Smetanovy sady, Dvořákovy sady, Skalníkovy sady, Divadelní náměstí, Sady Karla IV., Goethova stezka, Sady u Poštovního dvora, Park za Přírodním divadlem.

 

Napište nám váš názor