Integrace a podpora výuky žáků s odlišným mateřským jazykem ZŠ jazyků Karlovy Vary

Dokončeno
Zdroj financování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
StrategieKV° 2040
Dotace EU
166 005,- Kč
Celkové výdaje projektu
217 000,- Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

MV ČR

Cílem projektu je podpora integrace a jazykového vzdělávání cizinců se zaměřením na děti a mládež. Prevence sociálního vyloučení dětí - cizinců ve školním prostředí. 

V rámci snahy o co nejefektivnější způsob začlenění žáků s různorodým kulturně - náboženským, jazykovým i sociálně - ekonomickým zázemím škola podporuje preventivní aktivity, zejména citlivě a ohleduplně integrovat nové s odlišným mateřským jazykem pomocí následujících aktivit: 

a) doučování v rámci volnočasových kroužků

b) adaptační kurzy

c) teambuildingové dny

d) letní příměstský tábor pro žáky s odlišným mateřským jazykem

e) den s jazykem

f) vzdělávání pedagogů

 

 

Termín realizace:                                                                                                   01.01.2022 - 31.12.2022

Celkové náklady:                                                                                                   217 000,-

Výše dotace:                                                                                                          166 005,-

 

Napište nám váš názor