Hala pro míčové sporty

Dokončeno
Zdroj financování
Regionální operační program NUTS II Severozápad
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRM ROP
Dotace EU
44 000 000,- Kč
Celkové výdaje projektu
144 000 000,- Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Město Karlovy Vary postupně realizuje v souladu s ROP NUTS II Severozápad v rámci prioritní osy 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu výstavbu víceúčelového areálu pro sport, kulturu a výstavnictví. V souladu s územním plánem město na pozemcích katastrálního území Tuhnice postupně realizovalo tréninkovou a multifunkční halu – KV Aréna a poté krytý plavecký bazén. Dalším projektem v rámci této lokality je navržena hala pro míčové sporty. Tento objekt bude umístěn západně od stavby krytého bazénu, v přímé návaznosti na již realizované objekty hokejových hal a krytého bazénu se společným parkovištěm. Tím bude vyřešena poptávka po kapacitě dostatečných halových prostor pro míčové sporty (basketbal, volejbal, florbal, házenou atd.) a to jak pro trénink, tak i pro soutěžní utkání s odpovídajícím hledištěm min. 560 diváků.

Míčová hala bude sloužit zejména jako tréninkové centrum pro míčové sporty. Této skutečnosti zcela odpovídají rozměry hrací plochy s větší šířkou než je obvyklé umožňující příčné umístění hřišť pro basketbal i volejbal. Předpokládanému využití odpovídá též větší počet šaten.

Návštěvníkům sportovních utkání budou poskytovány gastronomické služby formou samoobslužného provozu restauračního typu s odbytovým prostorem umožňující výhled do haly. V 1. patře míčové haly bude situována restaurace se zázemím (přípravna, sklad, umývárna nádobí) a kapacitou provozu cca 300 jídel.

 

Napište nám váš názor

Hala pro míčové sporty
Hala pro míčové sporty
Hala pro míčové sporty
Hala pro míčové sporty