Cyklotrasa A6, Karlovy Vary

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Statutární město Karlovy Vary dne 15. 02. 2021 podalo v rámci 54. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚKV°) ve vazbě na 51. výzvu IROP žádost o finanční podporu projektu "Cyklotrasa A6 - Chebský most - Plynárenská (Tuhnická) lávka". Projekt řeší napojení na právě budovanou cyklostezku A5 a další hotové stezky v okolí. Projekt vychází z dlouhodobé strategie města Karlovy Vary, které se snaží zajistit optimální podmínky pro další rozvoj cyklistiky v daném regionu. Hlavním cílem projektu je rozvoj a zlepšení jízdního komfortu na cyklostezce, zvýšení bezpečnosti cyklistů, kteří se budou moci pohybovat na komunikaci určené výhradně pro cyklisty.

Realizace projektu je plánována od října 2019 do března 2021.

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016105

Celkové náklady a výše dotace: 4 369 776 Kč, dotace 3 714 10 Kč

Realizace projektu je plánována: od dubna 2020 do března 2021
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016105
Celkové náklady a výše dotace: 4 369 776 Kč, dotace 3 714 310 Kč