Cyklostezka podél Ohře, úsek od Kauflandu po Interspar

Dokončeno
Zdroj financování
Financováno z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Celkové výdaje projektu
9.400 000,- Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Vytvořit bezpečné propojení místních částí Rybáře a Dvory s centrem města, čímž se cyklistická a pěší doprava svede z provozně velmi zatížených místních komunikací na bezpečnou cyklostezku se smíšeným provozem (C9).

Trasa povede po levém břehu řeky Ohře a kromě zmíněného zvýšení bezpečnosti přispěje i k revitalizaci jejího okolí, které je nyní nevyužívané a velmi zanedbané.

Cyklostezka spojí dva hotové úseky cyklostezky - jeden vede podél OC Interspar, druhý vede podél řeky na hranice města Karlovy Vary a dále do sousední obce Dalovice. Tato část cyklostezky se stane součástí páteřní cyklostezky č. 6 podél Ohře.

Napište nám váš názor