Cyklostezka Ohře, úsek Doubský most - Dvorský most

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný regionální operační program
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRÚKV°
Dotace EU
11 042 635,03 Kč
Celkové výdaje projektu
12 991 335,33 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Statutární město Karlovy Vary dne 29. 11. 2017 podalo v rámci 5. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚKV°) ve vazbě na 51. výzva IROP žádost o finanční podporu projektu „Cyklostezka Ohře, úsek Doubský most - Dvorský most“. Hlavní aktivitou projektu je oprava (35%) a výstavba nového (65%) úseku cyklostezky, která napomůžeme ke zkulturnění a zpřístupnění velmi zajímavé trasy podél břehu Ohře. V současnosti toto propojení existuje po stávajících cestách, které jsou v nevyhovujícím stavu, a které jsou v záplavovém území v těsné blízkosti významného prvku - vodní tok řeky Ohře. Předmětem rekonstrukce je tedy výstavba a rekonstrukce nové cyklistické infrastruktury - oprava povrchů a další činnosti dle zpracované projektové dokumentace.

Cílovou skupinou projektu jsou místní obyvatelé a návštěvníci města Karlovy Vary. Přínosem projektu je dokončení chybějícího úseku páteřní cyklostezky, které ve své celé délce propojuje Karlovarský kraj s Bavorskem a Ústeckým krajem.

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0007302

 

Napište nám váš názor