Cyklostezka A5 Meandr Ohře - Plynárenská (Tuhnická) lávka

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Statutární město Karlovy Vary dne 28. 11. 2019 podalo v rámci 45. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚKV°) ve vazbě na 51. výzvu IROP žádost o finanční podporu projektu "Karlovy Vary, Cyklostezka A5 Meandr Ohře - Plynárenská (Tuhnická) lávka". Tento projekt řeší propojení již hotových stezek na obou stranách řeky a umožní tak rychlejší přístup na meandr Ohře nebo alternativní trasů vůči cyklostezce Ohře na levém břehu řeky. Hlavním cílem projektu je rozvoj a zlepšení jízdního komfortu na cyklostezce, zvýšení bezpečnosti cyklistů, kteří se budou moci pohybovat na komunikaci určené výhradně pro cyklisty.

Realizace projektu je plánována: Realizace projektu je plánována
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0012811
Celkové náklady a výše dotace: 10 819 314,21 Kč, dotace 9 196 417,07 Kč