Cyklostezka A2

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný regionální operační program
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRÚKV°
Dotace EU
1 711 591,76 Kč
Celkové výdaje projektu
2 013 637,60 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Statutární město Karlovy Vary dne 29. 11. 2017 podalo v rámci 5. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚKV°) ve vazbě na 51. Výzvu IROP žádost o finanční podporu projektu „Karlovy Vary - cyklostezka A2, Tašovice - Dvory“. Předkládaný projekt „Karlovy Vary - cyklostezka A2, Tašovice - Dvory“ řeší propojení dvou městských částí Karlových Varů, Tašovic a Dvorů. V současnosti toto propojení existuje pouze po panelových a štěrkových cestách. Předmětem rekonstrukce je tedy výstavba nové cyklistické infrastruktury - oprava povrchů a další činnosti dle zpracované projektové dokumentace.

Cílovou skupinou projektu jsou místní obyvatelé a návštěvníci města Karlovy Vary. Potřebnost projektu vychází z nutnosti propojování stávajících úseků cyklostezek na území města Karlovy Vary. Tento úsek cyklostezky a ostatní budované a rekonstruované úseky (Doubský-Dvorský most, Cyklostezka A5 Meandr Ohře – Tuhnická lávka) propojí síť cyklostezek ve městě a napojí je na cyklostezky vně města.

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0007301.

 

Napište nám váš názor