1. fáze Management Planu pro zápis Západočeského lázeňského trojúhelníku na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Město Karlovy Vary za podpory Ministerstva kultury České republiky dokončilo 1. fázi Management Planu, který definuje a analyzuje hodnoty města.

Památky, které jsou součástí Seznamu světového dědictví UNESCO, mají bohatou doprovodnou dokumentaci, která popisuje jejich jedinečnost a celosvětovou mimořádnou univerzální hodnotu.
Kromě toho hodnotí její zachovalost, autenticitu, stávající a doporučený způsob ochrany. Konstatuje, že město splňuje kritéria pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO jako svědectví významné vzájemné výměny vlivů během určitého časového období a v určité kulturní oblasti na vývoj architektury, monumentálních umění, plánování měst a tvorbu krajiny. Je výjimečným příkladem určitého typu stavby nebo architektonického či technologického souboru nebo krajiny, dokládajícího významné období lidských dějin. Památky města jsou také vynikajícím příkladem tradičního lidského sídla nebo využití území typického pro konkrétní kulturu.
Druhá fáze Management Planu bude zpracována v blízké budoucnosti.

Termín realizace: 31. 12. 2012
Registrační číslo: MK 23654/2012 OPP
Celkové náklady: 361.000,- Kč
Výše dotace: 250.000,- Kč