Pracovní skupiny pro přípravu programových rámců ITIKA°

Pracovní skupina vzdělávání

Pracovní skupina VVI - OP JAK

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 27.4.2022