Pravidelná údržba cyklostezek na území Statutárního města Karlovy Vary - 2021

Dokončeno
Zdroj financování
Krajský úřad Karlovarského kraje
Typ projektu
Neinvestiční projekt
Vazba na strategii města
Nemá vazbu na žádnou strategii
Dotace EU
197 460,00 Kč
Celkové výdaje projektu
263 280,00 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Důvodem vyhlášení programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení marketingu a propagace.

Cílem projektu jsou pravidelně udržované cyklistické trasy s ohledem na bezpečnost provozu a čistotu okolí cyklostezek.

Aktivity projektu – kosení, úklid, průklest, zametání, mytí, sběr odpadků.

Žádost o poskytnutí dotace podalo dne 10. 3. 2021 Statutární město Karlovy Vary jako zřizovatel příspěvkové organizace Správy lázeňských parků, p. o., která bude příjemcem dotace a bude odborným a zodpovědným garantem za správný průběh projektu.

 

Napište nám váš názor