Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice

Dokončeno
Zdroj financování
Integrovaný regionální operační program
Typ projektu
Investiční projekt
Vazba na strategii města
IPRÚKV°
Dotace EU
29 373 027,39 Kč
Celkové výdaje projektu
38 550 482,15 Kč
Zahájení prací
Dokončení prací

Předkládaný projekt si klade za cíl rekonstruovat a modernizovat dopravní terminál u Tržnice v Karlových Varech, který odpovídá tranzitnímu uzlu regionálního významu s převahou městské linkové dopravy, ze kterého v běžný pracovní den odjede více jak 900 autobusových spojů.  Součástí záměru jsou rekonstrukce místních komunikací za účelem zvýšení jejich únosnosti z důvodu pojíždění těžké, pomalé dopravy, obnova technických sítí a veřejného osvětlení. Důležitým aspektem technického řešení projektu je funkční oddělení koridorů pro zvýšení bezpečnosti chodců a cestujících. Nově budou realizována místa pro přecházení a přechody pro chodce (včetně míst zaměřených pro přechod zrakově handicapovaných osob) splňující podmínky vyhlášky pro bezbariérové užívání staveb. Cílem těchto úprav je zvýšit bezpečnost dopravního terminálu, zamezit možné kolizi chodců a cestujících s vozidly hromadné dopravy.

Vzhledem k absenci krátkodobého parkovacího stání navrhuje projekt v souladu s dopravně inženýrskou analýzou vymezení 4 parkovacích stání v ulici Varšavská pro režim K+R (v současné době jsou zde parkovací stání na povolení Magistrátu města Karlovy Vary.) Pro podporu veřejné dopravy projekt řeší i rekonstrukci 6 parkovacích stání pro TAXI a 1, které vyčleňuje v Horově ulici pro obsluhu terminálu.

Registrační číslo: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137.

Napište nám váš názor

Tržnice