i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Kontaktujte nás

Váš e-mail pro odpověď Vaše zpráva

Přihlášení - neveřejná sekce

E-mail Heslo

Akční plán 2016

Oproti roku 2014, kdy probíhala příprava Akčního plánu na rok 2015 ve zkráceném režimu, probíhla příprava Akčního plánu na rok 2016 již standardním způsobem a 22. 12. 2015 byl Zastupitelstvem města Karlovy Vary schválen v souladu s rozpočtem města Karlovy Vary na rok 2016. 

Akční plán pro rok 2016 je k nahlédnutí zde.