i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Kontaktujte nás

Váš e-mail pro odpověď Vaše zpráva

Přihlášení - neveřejná sekce

E-mail Heslo

Akční plán 2015

Vzhledem k tomu, že StrategieKV° byla schválena v září 2014, příprava akčního plánu na rok 2015 probíhá nestandardním způsobem. Běžně je proces tvorby akčního plánu kontinuální proces začínající již na počátku každého roku tak, aby jeho schválení věcně i časově korespondovalo se schvalováním rozpočtu. Pro rok 2014 byla tvorba akčního plánu zahájena v srpnu, kdy již byla kompletní StrategieKV° k dispozici, kdy byla projednána v orgánech města, podrobena připomínkovému řízení, procesu SEA a prodiskutována s veřejností. Ačkoli tedy nebyla StrategieKV° v srpnu 2014 ještě oficiálně schválena v Zastupitelstvu města, byly zahájeny práce na tvorbě akčního plánu na rok 2015 tak, aby praktické naplňování StrategieKV° mohlo být započato hned v následujícím roce po jejím schválení. Proces dokončení akčního plánu na rok 2015 byl dokončen již po samotném schválení StrategieKV° v Zastupitelstvu města.

 

Akční plán na rok 2015 je k nahlédnutí zde.