i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Kontaktujte nás

Váš e-mail pro odpověď Vaše zpráva

Přihlášení - neveřejná sekce

E-mail Heslo

Akční plány StrategieKV°

Klíčovým dokumentem pro vlastní realizaci Strategického plánu je Akční plán.

Akční plán tvoří samostatnou přílohou Strategického plánu v době jeho vzniku a pak se každoročně vytváří aktuální verze. Výchozí verze Akčního plánu vzniká paralelně s tvorbou StrategieKV°(Strategického plánu) a zahrnuje projekty/akce na následující rok a výhled na další období.