i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Kontaktujte nás

Váš e-mail pro odpověď Vaše zpráva

Přihlášení - neveřejná sekce

E-mail Heslo

Plán udržitelné městské mobility a Generel dopravy

Pořízení dokumentu Plán udržitelné městské mobility a Generel dopravy Karlovy Vary je předmětem projektu „Strategické plánování udržitelné městské mobility“, který je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002839.

Setkání se zpracovateli dokumentu

Ve čtvrtek dne 28.6.2018 se uskutečnilo setkání se zpracovateli dokumentu Plán udržitelné městské mobility a Generel dopravy.

Pozvánku naleznete zde.

Zápis z jednání je dostupný zde.

Další setkání se zpracovateli dokumetu pořádala příspěvková organizace města Karlovy Vary - Kancelář architektury města (KAM). informace k těmto setkáním naleznete na těchto odkazech https://www.kamkv.cz/2-workshop-sump, https://www.kamkv.cz/sump-dg-workshop.

Jednání pracovní skupiny

Složení pracovní skupiny bylo stanoveno tak, aby do zpracování dokumentu byly zapojeni všichni důležití partneři a její členi byli jmenováni Radou města Karlovy Vary (https://mmkv.cz/cs/pracovni-skupiny-pri-magistratu). Během realizace byli na jednání pracovní skupiny přizváni i další partneři a zástupci subjektů, kteří měli zájem se jednání účastnit.

Zápisy z jednání pracovní skupiny

180308_Zapis_SUMP.pdf

180411_Zapis_SUMP.pdf

180619_Zapis_SUMP.pdf

180731_Zapis_SUMP.pdf

180926_Zapis_SUMP.pdf

181024_Zapis_SUMP.pdf

181114_Zapis_SUMP.pdf

181212_Zapis_SUMP.pdf

181219_Zapis_SUMP.pdf

190123_Zapis_SUMP.pdf

Další informace k projektu a dokumenty naleznete na webové stránce http://www.mobilita-karlovyvary.cz/