i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Kontaktujte nás

Váš e-mail pro odpověď Vaše zpráva

Přihlášení - neveřejná sekce

E-mail Heslo

Pracovní skupina místní Agenda 21

Členy Pracovní skupiny místní Agendy 21 (PS MA21) jsou zástupci veřejné správy, komerčního a neziskového sektoru. Členové PS MA21 na svých setkáních připravují společně kulturní, společenské a sportovní akce pro veřejnost se zaměřením zejména na propagaci zdravého životního stylu, dále členové PS MA21 projednávají připravované strategické dokumenty města, zúčastňují se jejich projednávání, projednávají vhodné dotační tituly k podpoře připravovaných akcí, diskutují o celospolečenských kampaních a projektech zaměřených na zdravý životní styl, udržitelnou dopravu apod. Z každého setkání PS MA21 je pořízen zápis obsahující informace o průběžné realizaci jednotlivých aktivit, dosahování očekávaných výsledků včetně posouzení, do jaké míry vedou dosažené výsledky k účelu projektu. Pracovní skupina MA21 se schází maximálně osmkrát ročně.