i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Kontaktujte nás

Váš e-mail pro odpověď Vaše zpráva

Přihlášení - neveřejná sekce

E-mail Heslo

Fórum města Karlovy Vary

Fórum města Karlovy Vary je ročně se opakující veřejné projednání o problematických oblastech, rozvoji a plánovaných projektech.Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale zejména široká veřejnost. Cílem tohoto veřejného projednání je získat co neširší zpětnou vazbu k rozvoji dané municipality. Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoliv tématu, problému či oblasti, které jsou z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Součástí veřejné diskuse je mimo jiné i volba 10 problémů města a vypořádání "10P", které vzešly z předchozího celoměstského fóra. Na veřejnou debatu o směřování Karlových Varů navazují diskusní fóra pro jednotlivé městské části.

 

Fórum města Karlovy Vary 2019 zde.

Fórum města Karlovy Vary 2019 - výsledky po ověření anketou zde.

Fórum města Karlovy Vary 2018 zde.

Fórum města Karlovy Vary 2018 - výsledky po ověření anketou zde.

Fórum města Karlovy Vary 2017 zde.

Fórum města Karlovy Vary 2017 - výsledky po ověření anketou zde.

Fórum města Karlovy Vary 2016 zde.

Fórum města Karlovy Vary 2016 - výsledky po ověření anketou zde.

Fórum města Karlovy Vary 2015 zde.

Fórum města Karlovy Vary 2015 - výsledky po ověření anketou zde.

Fórum města Karlovy Vary 2014 zde.

Fórum města Karlovy Vary 2014 - výsledky po ověření anketou zde.

Fórum města Karlovy Vary 2013 zde.

Fórum města Karlovy Vary 2013 - výsledky po ověření anketou zde.

Fórum města Karlovy Vary 2012 zde.

Fórum města Karlovy Vary 2012 - výsledky po ověření anketou zde.