i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Kontaktujte nás

Váš e-mail pro odpověď Vaše zpráva

Přihlášení - neveřejná sekce

E-mail Heslo

Veřejná projednání – diskusní fóra městských částí k problematickým oblastem rozvoje města

V rámci projektu „Program zapojení okrajových částí do řízení města Karlovy Vary“, na který město v roce 2010 získalo dotaci z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, bylo nastartováno opatření k zefektivnění správy města ve vztahu k jeho okrajovým částem a posílení pocitu sounáležitosti občanů těchto částí s Karlovými Vary. Úkolem projektu bylo zahájit komunikaci s obyvateli o dalších rozvojových programech těchto částí a o způsobu jejich participace na správě města. Vedení města si stanovilo jako jeden z cílů rozhodování o věcech veřejných s občany, a proto od roku 2011 probíhá každoročně série 7 diskusních fór:

•Stará Role, Počerny
•Bohatice
•Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky
•Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice
•Tuhnice, centrum, lázeňská část
•Rybáře
•Sedlec, Rosnice