i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Kontaktujte nás

Váš e-mail pro odpověď Vaše zpráva

Přihlášení - neveřejná sekce

E-mail Heslo

Akční plán

Akční plán místní Agendy 21 Karlovy Varyje strategickým nástrojem pro municipalitu, který obsahuje příležitosti ke zlepšení, termíny realizace aktivit a postupných plánů, stanovení odpovědnosti a kompetencí osob, přidělené zdroje, apod. Jedná se v podstatě o postup, v němž si municipalita stanoví priority, kterých chce v daném časovém horizontu dosáhnout a strategicky se snaží stanovených priorit docílit v zájmu zlepšování všech oblastí života, jež mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel. Nejedná se pouze o stav prostředí, ale zejména o životní styl lidí a o jejich pocit spokojenosti ve městě. Společný pojem, který vystihuje všechny uvedené oblasti, zní: podmínky pro kvalitní život. Akční plán zlepšování místní Agendy 21 Karlovy Vary samozřejmě koresponduje s kritérii místní Agendy 21 pro statutární města.


Zde je k nahlédnutí akční plán zlepšování na rok 2019.

Zde je k nahlédnutí akční plán zlepšování na rok 2018.

Zde je k nahlédnutí akční plán zlepšování na rok 2017.

Zde je k nahlédnutí akční plán zlepšování na rok 2016.