b.heroutova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Kontaktujte nás

Váš e-mail pro odpověď Vaše zpráva

Přihlášení - neveřejná sekce

E-mail Heslo

Sběr projektových záměrů do ITIKV°

Nositel strategie integrovaného nástroje ITIKV° oznamuje, že stále probíhá sběr strategických projektů do ITIKV°.

V souvislosti s řádným pokrokem plánování integrované strategie ITIKV° nositel strategie město Karlovy Vary stále sbírá  projektové záměry do databáze strategických projektů ITIKV°. Projektový záměr je možné podat elektronickou cestou na adresu b.heroutova@mmkv.cz ve formě šablony projektové fiše.

Šabona projektové fiše je dispozici zde.

 

Předložené projektové fiše jsou posuzovány z pohledu 3 kriterií pro výběr do strategického rámce ITIKV°.

Databáze projektových fiší byla posouzena z pohledu realizovatelnosti v integrovaném nástroji ITI, z pohledu připravenosti projektu a z pohledu strategického zaměření v rámci integrovaného řešení pro Karlovarskou aglomeraci.

Výsledkem je pracovní soubor databáze, ve které jsou jednotlivé fiše označeny případným titulem dotační podpory, uvažovaným specifickým cílem operačních programů, nebo podbarveny a označeny jako nevyhovující pro kritéria nástroje ITI s poznámkou důvodu.

 

Aktuální databáze projektových záměrů je k dispozici zde.