b.heroutova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Kontaktujte nás

Váš e-mail pro odpověď Vaše zpráva

Přihlášení - neveřejná sekce

E-mail Heslo

Řídicí výbor ITIKV°

Ustavení Řídicího výboru ITIKV°

Na jednání zastupitelstva města Karlovy Vary dne 20. 4. 2021 byl ustaven Řídicí výbor ITIKV°, jehož činnost bude navazovat na práci dosavadního Přípravného řídicího výboru ITIKV°. Personální složení Řídicího výboru vychází z analýzy stakeholderů analytické části dokumentu strategie ITIKV°.

 

Personální obsazení Řídicího výboru ITIKV° je ve složení:

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města Karlovy Vary - předseda ŘV ITIKV°

Mgr. Tomáš Trtek, náměstek primátorky MMKV, zástupce RSK - místopředseda ITIKV°

Ing. arch. Jaromír Musil, zástupce Karlovarského kraje

Ing. Lukáš Siřínek, ředitel DPKV, a.s.

Ing. Zdeněk Gaudek, zástupce měst ITIKV°

Ing. Markéta Hendrichová, zástupce MAS Sokolovsko

Ing. Kateřina Klepáčková, zástupce měst ITIKV°

Bc. Miroslava Křimská, zástupce obcí ITKV°

Hana Střechová, zástupce Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje

Ing. Mgr. Petr Adamec, zástupce měst ITIKV°

Ing. Alexandra Fürbachová, zástupce měst ITKV°

 

Jednací řád ŘV ITIKV° je k dispozici zde.