b.heroutova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Kontaktujte nás

Váš e-mail pro odpověď Vaše zpráva

Přihlášení - neveřejná sekce

E-mail Heslo

Přípravný řídicí výbor ITIKV°

Složení Řídicího výboru IPRÚKV°

Složení Řídicího výboru IPRÚKV°

Mgr. Tomáš Trtek, náměstek primátorky MMKV, zástupce RSK – předseda Přípravného výboru

Zástupci OSD, SMKV - bez hlasovacího práva

Ing. Lukáš Siřínek, ředitel DPKV, a.s., zástupce DPKV

Ing. arch. Jaromír Musil, zástupce Karlovarského kraje

Ing. Zdeněk Gaudek, vedoucí odboru rozvoje MÚ Chodov – zástupce měst ITIKV°

Ing. Markéta Hendrichová, MAS Sokolovsko – zástupce MAS

Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Sokolov – zástupce měst ITIKV°

Bc. Miloslava Křimská, starostka obce Andělská Hora – zástupce obcí ITIKV°

Hana Střechová, Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje

Ing. Mgr. Petr Adamec, starosta města Loket, zástupce obcí ITIKV°

Ing. Jan Novotný, jednatel Sancho Panza, zástupce Hospodářské komory

Ing. Alexandra Fürbachová, vedoucího odboru rozvoje územního plánu města Ostrov


Statut a jednací řád je k dispozici zde.

Jednání Přípravného řídicího výboru

Zápis z 1. jednání PŘV ze dne 3. 12. 2020 je ke stažení zde.