První jednání pracovních skupin

Ve dnech 11. 8. - 12. 8. 2020 proběhla první jednání pracovních skupin dle specifických cílů budoucí ITIKV°.

V úvodu jednání z každé ze 7 pracovních skupin byla vždy představena pracovní verze analytické části dokumentu integrované strategie ITIKV° týkající dotčené oblasti specifického cíle pro připomínkování zúčastněných partnerů.

Na jednání byly partnerům sděleny základní informace budoucího programového období pro ITIKV° a kritéria hodnocení předložených projektových fiší.

Zpět