Databáze projektových fiší s hodnocením

Předložené projektové fiše byly posouzeny z pohledu 3 kriterií pro výběr do strategického rámce ITIKV°.

Databáze projektových fiší byla posouzena z pohledu realizovatelnosti v integrovaném nástroji ITI, z pohledu připravenosti projektu a z pohledu strategického zaměření v rámci integrovaného řešení pro Karlovarskou aglomeraci.

Výsledkem je pracovní soubor databáze, ve které jsou jednotlivé fiše označeny případným titulem dotační podpory, uvažovaným specifickým cílem operačních programů, nebo podbarveny a označeny jako nevyhovující pro kritéria nástroje ITI s poznámkou důvodu.

 

Databáze k datu 2. 12. 2020 je k náhledu zde.

Databáze k datu 11. 4. 2021 je k náhledu zde.

Zpět