Interaktivní workshop k tvorbě ITI

Dne 25. - 26. 8. 2020 proběhl interaktivní workshop MMR k tvorbě integrovaných územních strategií v Praze.

Na jednání bylo informováno o navýšení podpory z avizovaných 70 %  na 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu a dále bylo uvedeno pravidlo N+3 (jedná se o pravidlo financování z evropských fondů, kdy je členský stát povinen vyčerpat alokované finanční prostředky do 3 let od roku, kdy pro něj byly alokovány).

Byl také uveden požadavek na minimální rozsah informací o strategickém projektu v koncepční části Strategie:

- název projektu

- předmět a výstup projektu

- specifický cíl operačního programu

- nositel projektu

- partneři projektu

- stav připravenosti projektu

- předpokládaný finanční obejm realizace projektu

- doba realiazce projektu

 

Zpět