i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Kontaktujte nás

Váš e-mail pro odpověď Vaše zpráva

Přihlášení - neveřejná sekce

E-mail Heslo

Výzvy

Vyhlášení 43. Výzvy pro předkládání projektových záměrů „Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů V."

 

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 30. 05. 2019 vyhlašuje 43. výzvu k předkládání projektových záměrů – „Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů V.“.

Termín vyhlášení výzvy: 30. 05. 2019
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 28. 06. 2019
Termín konání pracovní skupiny: 08. 07. 2019 

Výzva 43 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Změna ve vyhlášené 31. Výzvě pro předkládání projektových záměrů "Infrastruktura ZŠ A infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) upozoňuje na změnu ve vyhlášené 31. výzvě k předkládání projektových záměrů – "Infrastruktura ZŠ a infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ ze dne 18. 10. 2018.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ se mění z 30. 4. 2019, 24:00 na 28. 6. 2019.

Výzva 31 - text výzvy

 

Změna ve vyhlášené 33. Výzvě pro předkládání projektových záměrů "Cyklodoprava IV"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) upozoňuje na změnu ve vyhlášené 31. výzvě k předkládání projektových záměrů – Cyklodoprava IV“ ze dne 18. 10. 2018.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ se mění z 30. 4. 2019, 24:00 na 28. 6. 2019.

Výzva 33 - text výzvy

 

Změna ve vyhlášené 38. Výzvě pro předkládání projektových záměrů " Terminály IV"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) upozoňuje na změnu ve vyhlášené 31. výzvě k předkládání projektových záměrů – Terminály IV“ ze dne 18. 10. 2018.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ se mění z 30. 4. 2019, 24:00 na 28. 6. 2019.

Výzva 38 - text výzvy

 

Vyhlášení 40. Výzvy pro předkládání projektových záměrů „Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb III.“

 

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 18. 04. 2019 vyhlašuje 40. výzvu k předkládání projektových záměrů – „Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb III.“.

Termín vyhlášení výzvy: 18. 04. 2019
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 31. 05. 2019
Termín konání pracovní skupiny: 17. 06. 2019 

Výzva 40 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 41. Výzvy pro předkládání projektových záměrů­ „Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel IV.“


Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 18. 04. 2019 vyhlašuje 41. výzvu k předkládání projektových záměrů – Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel IV.

Termín vyhlášení výzvy: 18. 04. 2019
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 31. 05. 2019
Termín konání pracovní skupiny: 17. 06. 2019

Výzva 41 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 46. Výzvy pro předkládání projektových záměrů „Nízkoemisní vozidla IV.“


Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 18. 04. 2019 vyhlašuje 46. výzvu k předkládání projektových záměrů – „Nízkoemisní vozidla IV.“.


Termín vyhlášení výzvy: 18. 04. 2019
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 31. 05. 2019
Termín konání pracovní skupiny: 17. 06. 2019

Výzva 46 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele