b.heroutova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Kontaktujte nás

Váš e-mail pro odpověď Vaše zpráva

Přihlášení - neveřejná sekce

E-mail Heslo

Výzvy

Vyhlášení 42. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV°  B2.1 INFRASTRUKTURA ZŠ A INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IV.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 12. 06. 2020 vyhlašuje 42. výzvu k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° B2.1 INFRASTRUKTURA ZŠ A INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IV.


Termín vyhlášení výzvy: 12. 06. 2020, 12:00
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 31. 07. 2020, 12:00
Termín konání pracovní skupiny: 10. 08. 2020, 11:00

Výzva 42 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 49. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° A1.3 – Terminály VI.Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 12. 06. 2020 vyhlašuje 49. výzvu k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° A1.3 – Terminály VI.


Termín vyhlášení výzvy: 12. 06. 2020, 12:00
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 31. 07. 2020, 12:00
Termín konání pracovní skupiny: 10. 08. 2020, 10:00

Výzva 49 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 50. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° B1.1 Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů VI.Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 12. 06. 2020 vyhlašuje 50. výzvu k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° B1.1 Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů VI.


Termín vyhlášení výzvy: 12. 06. 2020 12:00
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 31. 07. 2020 12:00
Termín konání pracovní skupiny: 10. 08. 2020 10:00

Výzva 50 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 51. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° C2.1 Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb IV.Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 12. 06. 2020 vyhlašuje 51. výzvu k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° C2.1 Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb IV.


Termín vyhlášení výzvy: 12. 06. 2020, 12:00
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 26. 06. 2020, 12:00
Termín konání pracovní skupiny: 03. 07.2020, 09:00

Výzva 51 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Oznámení změny 51. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° C2.1 Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb IV.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 9. 7. 2020 oznamuje změnu 51. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° C2.1 Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb IV.

Popis změny:
Částka dotace ze státního rozpočtu se mění z 639 648,84 Kč na 635.690,30 Kč.

Zdůvodnění změny:
Oprava částky dotace ze státního rozpočtu tak, aby odpovídala max. 10 % z alokace EFRR.

Termín vyhlášení výzvy: 12. 06. 2020, 12:00
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 26. 06. 2020, 12:00
Termín konání pracovní skupiny: 03. 07.2020, 09:00

Výzva 51 - revize výzvy