b.heroutova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Kontaktujte nás

Váš e-mail pro odpověď Vaše zpráva

Přihlášení - neveřejná sekce

E-mail Heslo

Výzvy

Změna ve 44. výzvě pro předkládání projektových záměrů­ „Terminály V“

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 07. 05. 2020 oznamuje změnu ve 44. výzvě k předkládání projektových záměrů – „Terminály V“.

Původní termín ukončení příjmu žádostí o podporu do MS2014+: 29. 05. 2020, 24:00

Nový termín ukončení příjmu žádostí o podporu do MS2014+: 30.06. 2020, 24:00

Změna výzvy 44 - text výzvy

 

Vyhlášení 47. Výzvy pro předkládání projektových záměrů „Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel V.“


Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 07. 05. 2020 vyhlašuje 47. výzvu k předkládání projektových záměrů – „Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel V“.


Termín vyhlášení výzvy: 07. 05. 2020
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 22. 05. 2020
Termín konání pracovní skupiny: 29. 05. 2020

Výzva 47 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 48. Výzvy pro předkládání projektových záměrů „CYKLODOPRAVA VI.“

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 07. 05. 2020 vyhlašuje 48. výzvu k předkládání projektových záměrů – „CYKLODOPRAVA VI.“.

Termín vyhlášení výzvy: 07. 05. 2020
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 22. 05. 2020
Termín konání pracovní skupiny: 29. 05. 2020

Výzva 48 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele