i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Kontaktujte nás

Váš e-mail pro odpověď Vaše zpráva

Přihlášení - neveřejná sekce

E-mail Heslo

Vymezené území

Z důvodů toho, že Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary řeší více témat, byla sídelní aglomerace vymezena tak, aby reagovala na vzájemné vazby v území a zároveň splňovala podmínku Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020, která definuje sídelní aglomeraci jako území s koncentrací obyvatelstva 100 000 – 300 000 obyvatel. Území sídelní aglomerace Karlovy Vary bylo vymezeno na základě 3 metod:
1) Tvorba souhrnného indikátoru, který za pomocí multikriteriálních statistických metod vyhodnotil rozvojové potenciály a limity jednotlivých obcí Karlovarského kraje s přihlédnutím k přirozeným vztahům a vazbám v území.
2) Vymezení rozvojové oblasti republikového významu OB12 (definované v Politice územního rozvoje ČR 2008 a Zásadách územního rozvoje Karlovarského Kraje 2010), zahrnující obce, které jsou ovlivněny rozvojovou dynamikou hlavního centra (Karlovy Vary) a při případném spolupůsobení vedlejších center
3) Vymezení přirozené spádové oblasti Karlových Varů – hlavní dojížďkové proudy,
Následně překryvnými operacemi (viz mapa 1 v příloze) byl identifikován průnik vymezení rozvojové oblasti republikového významu OB12 a vymezení přirozených spádových oblastí dojížďky, který byl korelován s hodnotami souhrnného identifikátoru. Tímto průnikem byla definována hranice sídelní aglomerace Karlovy Vary, ke které byla z důvodu existence silných prostorových vazeb a významné dojížďky za zaměstnáním připojena obec Nejdek. Z důvodu udržení prostorové celistvosti území aglomerace byla připojena rovněž obec Smolné Pece.

Obec               
Andělská Hora 
Božičany         
Březová           
Dalovice          
Děpoltovice 
Hájek 
Hory 
Hroznětín 
Chodov 
Jenišov 
Karlovy Vary 
Kolová 
Kyselka 
Loket 
Mírová 
Nejdek
Nová Role
Nové Sedlo 
Ostrov 
Otovice 
Pila 
Sadov 
Šemnice 
Smolné Pece 
Velichov 
Vintířov 
Vřesová 

Mapa vymezení území