i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Kontaktujte nás

Váš e-mail pro odpověď Vaše zpráva

Přihlášení - neveřejná sekce

E-mail Heslo

Operační manuál

Tento Operační manuál je interním dokumentem Statutárního města Karlovy Vary, který obsahuje jasný a srozumitelný popis postupů a procesů probíhajících při realizaci Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚ KV). Jedná se o závazný dokument pro všechny zapojené aktéry. Představuje návod na ustavení implementační struktury IPRÚ.

Operační manuál IPRÚKV° (verze operačního manuálu schválená Řídicím výborem dne 2.5.2018, Radou města schváleno 15.5.2018)