b.heroutova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Kontaktujte nás

Váš e-mail pro odpověď Vaše zpráva

Přihlášení - neveřejná sekce

E-mail Heslo

Archiv výzev - do 2019

Vyhlášení 1. Výzvy pro předkládání projektových záměrů - Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí

 

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 22. 12. 2016 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů – Zřízení
a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí.

Termín vyhlášení výzvy: 22. 12. 2016

Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 17. 1. 2017

Termín konání pracovní skupiny: 27. 1. 2017

Výzva 01 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 2. Výzvy pro předkládání projektových záměrů­ - Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence

 

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 22. 12. 2016 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů – Zřízení
a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí.

Termín vyhlášení výzvy: 22. 12. 2016

Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 17. 1. 2017

Termín konání pracovní skupiny: 27. 1. 2017

Výzva 02 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 3. Výzvy pro předkládání projektových záměrů - Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 16. 2. 2017 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání projektových záměrů –

Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů

Termín vyhlášení výzvy: 16. 2. 2017

Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 6. 3. 2017

Termín konání pracovní skupiny: 17. 3. 2017

Výzva 03 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 4. Výzvy pro předkládání projektových záměrů­ - Rekonstrukce a modernizace silnic III. tříd

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 16. 2. 2017 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání projektových záměrů – Rekontrukce a modernizace silnic III. tříd

Termín vyhlášení výzvy: 16. 2. 2017

Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 6. 3. 2017

Termín konání pracovní skupiny: 17. 3. 2017

Výzva 04 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 5. Výzvy pro předkládání projektových záměrů­ - Cykloodoprava

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 16. 2. 2017 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání projektových záměrů – Cyklodooprava

Termín vyhlášení výzvy: 16. 2. 2017

Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 6. 3. 2017

Termín konání pracovní skupiny: 17. 3. 2017

Výzva 05 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele


Ve výzvě č. 51 Řídicího orgánu IROP UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ došlo ze strany ŘO ke změně, která je uvedena v tabulce na začátku textu. Touto revizí se zpřesnila informace odkazu na verzi Obecných a Specifických pravidel, podle kterých mají žadatelé postupovat. 

Výzva_05_cyklodoprava_změna04082017.pdf

Vyhlášení 6. Výzvy pro předkládání projektových záměrů - Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 16. 3. 2017 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů – Zřízení
a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí.

Termín vyhlášení výzvy: 16. 3. 2017

Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 30. 3. 2017

Termín konání pracovní skupiny: 10. 4. 2017

vyzva_06_zamestnavani_p00_0.pdf

vyzva_06_zamestnavani_p01_kriteria_0.pdf

vyzva_06_zamestnavani_p2a_zamer_1.docx

vyzva_06_zamestnavani_p2b_navod.pdf

vyzva_06_zamestnavani_p03_soulad.pdf

operacni_manual_pro_zadatele.pdf

Vyhlášení 7. Výzvy pro předkládání projektových záměrů „TERMINÁLY“

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 01. 06. 2017 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání projektových záměrů – TERMINÁLY.

Termín vyhlášení výzvy: 01. 06. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 16. 06. 2017
Termín konání pracovní skupiny: 11. 07. 2017

Výzva 07 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Ve výzvě č. 51 Řídicího orgánu IROP UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ došlo ze strany ŘO ke změně, která je uvedena v tabulce na začátku textu. Touto revizí se zpřesnila informace odkazu na verzi Obecných a Specifických pravidel, podle kterých mají žadatelé postupovat.

Výzva_07_terminál_změna04082017.pdf

 

Vyhlášení 8. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 01. 06. 2017 vyhlašuje 8. výzvu k předkládání projektových záměrů – TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU.

Termín vyhlášení výzvy: 01. 06. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 16. 06. 2017
Termín konání pracovní skupiny: 11. 07. 2017

Výzva 08 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Ve výzvě č. 51 Řídicího orgánu IROP UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ došlo ze strany ŘO ke změně, která je uvedena v tabulce na začátku textu. Touto revizí se zpřesnila informace odkazu na verzi Obecných a Specifických pravidel, podle kterých mají žadatelé postupovat.

Výzva_08_telematika_změna04082017.pdf

Vyhlášení 9. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "NÍZKOEMISNÍ VOZIDLA"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 01. 06. 2017 vyhlašuje 9. výzvu k předkládání projektových záměrů – NÍZKOEMISNÍ VOZIDLA.

Termín vyhlášení výzvy: 01. 06. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 16. 06. 2017
Termín konání pracovní skupiny: 11. 07. 2017

Výzva 09 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Ve výzvě č. 51 Řídicího orgánu IROP UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ došlo ze strany ŘO ke změně, která je uvedena v tabulce na začátku textu. Touto revizí se zpřesnila informace odkazu na verzi Obecných a Specifických pravidel, podle kterých mají žadatelé postupovat.

Výzva_09_autobusy_změna04082017.pdf

 

 

Vyhlášení 10. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "OBNOVA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A HISTORICKÝCH OBJEKTŮ"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 01. 06. 2017 vyhlašuje 10. výzvu k předkládání projektových záměrů – OBNOVA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A HISTORICKÝCH OBJEKTŮ.

Termín vyhlášení výzvy: 01. 06. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 16. 06. 2017
Termín konání pracovní skupiny: 11. 07. 2017

Výzva 10 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

 

Vyhlášení 11. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 01. 06. 2017 vyhlašuje 11. výzvu k předkládání projektových záměrů – INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL.

Termín vyhlášení výzvy: 01. 06. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 16. 06. 2017
Termín konání pracovní skupiny: 11. 07. 2017

Výzva 11 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Ukončení příjmu žádostí o podporu u výzev nositele IPRÚ Karlovy Vary č. 10 Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů, č. 11 Infrastruktura středních škol a č. 12 Infrastruktura základních škol

 

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 21. 03. 2018 oznamuje Ukončení příjmu žádostí o podporu u výzev nositele IPRÚ Karlovy Vary č. 10 Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů, č. 11 Infrastruktura středních škol a č. 12 Infrastruktura základních škol.

Popis zjištěného stavu:

V rámci výzev č. 10, 11 a 12 nositele IPRÚ Karlovy Vary byly již předloženy všechny žádosti o podporu ve vazbě na projednané projektové záměry. Ukončení příjmu žádostí o podporu je v systému nastaveno 
u výzvy č. 10 do 30. 4. 2019 a u výzev č. 11 a 12 do 31. 10. 2022. Z důvodu nezájmu žadatelů o výše uvedené výzvy připravil nositel nové výzvy obdobného zaměření, v nichž zohlednil jednak zjištění 
o absorpční kapacitě a jednak revizi výzev Řídicího orgánu IROP a současně plánuje využít volné alokace z výzev č. 10, 11 a 12 pro projektové záměry a žádosti o podporu v rámci nově připravených výzev nositele stejného zaměření.

Výzvy č. 10, 11 a 12 byly vyhlášeny jako výzvy nositele ve znění vzoru výzvy nositele verze 1.3, tj. texty výzev nositele neobsahují termín pro ukončení předkládání žádostí o podporu (pro text výzev byl použit vzor s platností do 27. 8. 2017). Tento termín je nastaven pouze v systému a jedná se, z pohledu předkládání žádostí o podporu, o výzvy průběžné. 

Termín ukončení příjmů žádostí o podporu: 23. 04. 2018

Vyhlášení 12. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 01. 06. 2017 vyhlašuje 12. výzvu k předkládání projektových záměrů – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL.

Termín vyhlášení výzvy: 01. 06. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 16. 06. 2017
Termín konání pracovní skupiny: 11. 07. 2017

Výzva 12 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 13. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 01. 06. 2017 vyhlašuje 13. výzvu k předkládání projektových záměrů –Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí.

Termín vyhlášení výzvy: 01. 06. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 31. 07. 2017
Termín konání pracovní skupiny: 17. 08. 2017

Výzva 13 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 14. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "ZŘIZOVÁNÍ, REKONSTRUKCE A ROZŠIŘOVÁNÍ KAPACIT STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 15. 06. 2017 vyhlašuje 14. výzvu k předkládání projektových záměrů – ZŘIZOVÁNÍ, REKONSTRUKCE A ROZŠIŘOVÁNÍ KAPACIT STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

Termín vyhlášení výzvy: 15.06. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 30. 06.2017
Termín konání pracovní skupiny: 10. 07. 2017

Výzva 14 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 15. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Cyklodoprava II."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 27. 09. 2017 vyhlašuje 15. výzvu k předkládání projektových záměrů – Cyklodoprava II.

Termín vyhlášení výzvy: 27.09. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 13. 10.2017
Termín konání pracovní skupiny: 19. 10. 2017

Výzva 15 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 16. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Telematika pro veřejnou dopravu II."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 27. 09. 2017 vyhlašuje 16. výzvu k předkládání projektových záměrů – Telematika pro veřejnou dopravu II.

Termín vyhlášení výzvy: 27.09. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 13. 10.2017
Termín konání pracovní skupiny: 19. 10. 2017

Výzva 16 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 17. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "VYTVÁŘENÍ NABÍDKY SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ PRO OHROŽENÉ SKUPINY OBYVATEL"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 19. 10. 2017 vyhlašuje 17. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel".

Termín vyhlášení výzvy: 19. 10. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 15. 11.2017
Termín konání pracovní skupiny: 20. 11. 2017

Výzva 17 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 18. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "REKONSTRUKCE A MODERNIZACE SILNIC III. TŘÍD (II. KOLO)"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 19. 10. 2017 vyhlašuje 18. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Rekonstrukce a modernizace silnic III. tříd (II.kolo)"

Termín vyhlášení výzvy: 19. 10. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 15. 11.2017
Termín konání pracovní skupiny: 20. 11. 2017

Výzva 18 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 19. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Terminály II."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 07. 12. 2017 vyhlašuje 19. výzvu k předkládání projektových záměrů – Terminály II.

Termín vyhlášení výzvy: 07.12. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 05. 01.2018
Termín konání pracovní skupiny: 12. 01. 2018

Výzva 19 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 20. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Cyklodoprava III."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 07. 12. 2017 vyhlašuje 20. výzvu k předkládání projektových záměrů – Cyklodoprava III

Termín vyhlášení výzvy: 07.12. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 05. 01.2018
Termín konání pracovní skupiny: 12. 01. 2018

Výzva 20 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 21. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 07. 12. 2017 vyhlašuje 20. výzvu k předkládání projektových záměrů – Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů.

Termín vyhlášení výzvy: 07.12. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 05. 01.2018
Termín konání pracovní skupiny: 12. 01. 2018

Výzva 21 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 22. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 08. 02. 2018 vyhlašuje 22. výzvu k předkládání projektových záměrů – Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence.

Termín vyhlášení výzvy: 08.02. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 03.2018
Termín konání pracovní skupiny: 09. 04. 2018

Výzva 22 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 23. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 08.02. 2018 vyhlašuje 23. výzvu k předkládání projektových záměrů – Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí.

Termín vyhlášení výzvy: 08.02. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 03.2018
Termín konání pracovní skupiny: 09. 04. 2018

Výzva 23 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 25. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Vytváření Infrastruktura základních škol II."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 14. 03. 2018 vyhlašuje 25. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Infrastruktura základních škol II.

Termín vyhlášení výzvy: 14.03. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 03.2018
Termín konání pracovní skupiny: 09. 04. 2018

Výzva 25 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 24. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel (II. kolo)"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 22. 02. 2018 vyhlašuje 24. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel (II. kolo)".

Termín vyhlášení výzvy: 22.02. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 06.2018
Termín konání pracovní skupiny: 10. 07. 2018

Výzva 24 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele


Vyhlášení 26. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Nízkoemisní vozidla II."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 12. 04. 2018 vyhlašuje 26. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Nízkoemisní vozidla II.“

Termín vyhlášení výzvy: 12.04. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 06.2018
Termín konání pracovní skupiny: 18. 07. 2018

Výzva 26 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 27. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 17. 05. 2018 vyhlašuje 27. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence

Termín vyhlášení výzvy: 17.05. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 01. 06.2018
Termín konání pracovní skupiny: 18. 06. 2018

Výzva 27 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 28. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Terminály III."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 28. 06. 2018 vyhlašuje 28. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Terminály III.“

Termín vyhlášení výzvy: 28.06. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 17. 06.2018
Termín konání pracovní skupiny: 31. 07. 2018

Výzva 28 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 29. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Nízkoeminí vozidla III."

 

 

Vyhlášení 29. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Nízkoeminí vozidla III."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 23. 08. 2018 vyhlašuje 29. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Nízkoemisní vozidla III.“

Termín vyhlášení výzvy: 23.08. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 07. 09.2018
Termín konání pracovní skupiny: 17. 09. 2018

Výzva 29 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 30. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů"


Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 18. 10. 2018 vyhlašuje 30. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů"

Termín vyhlášení výzvy: 18.10. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 02. 11.2018
Termín konání pracovní skupiny: 16. 11. 2018

Výzva 30 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele


Vyhlášení 31. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Infrastruktura ZŠ A infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání"


Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 18. 10. 2018 vyhlašuje 31. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Infrastruktura ZŠ a infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“

Termín vyhlášení výzvy: 18.10. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 02. 11.2018
Termín konání pracovní skupiny: 16. 11. 2018

Výzva 31 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 33. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Cyklodoprava IV"


Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 18. 10. 2018 vyhlašuje 33. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Cyklodoprava IV"

Termín vyhlášení výzvy: 18.10. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 02. 11.2018
Termín konání pracovní skupiny: 16. 11. 2018

Výzva 33 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 32. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Rekonstrukce a modernizace silnic III. tříd (III. kolo)"


Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 18. 10. 2018 vyhlašuje 32. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Rekonstrukce a modernizace silnic III. tříd (III. kolo)"

Termín vyhlášení výzvy: 18.10. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 14. 12.2018
Termín konání pracovní skupiny: 19. 12. 2018

Výzva 32 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele


 

Vyhlášení 34. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel"

 

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 18. 10. 2018 vyhlašuje 34. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel"

Termín vyhlášení výzvy: 18.10. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 14. 12.2018
Termín konání pracovní skupiny: 19. 12. 2018

Výzva 34 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 36. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí"

 

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 18. 10. 2018 vyhlašuje 36. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí"

Termín vyhlášení výzvy: 18.10. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 14. 12.2018
Termín konání pracovní skupiny: 19. 12. 2018

Výzva 36 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele


Vyhlášení 35. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 06. 12. 2018 vyhlašuje 35. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence“

Termín vyhlášení výzvy: 06.12. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 20. 12.2018
Termín konání pracovní skupiny: 02. 01. 2019

Výzva 35 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 37. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 06. 12. 2018 vyhlašuje 37. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb“

Termín vyhlášení výzvy: 06.12. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 17. 01.2019
Termín konání pracovní skupiny: 01. 02. 2019

Výzva 37 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 38. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Terminály IV"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 06. 12. 2018 vyhlašuje 38. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Terminály IV“

Termín vyhlášení výzvy: 06.12. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 17. 01.2019
Termín konání pracovní skupiny: 01. 02. 2019

Výzva 38 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 39. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Infrastruktura středních škol II."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 06. 12. 2018 vyhlašuje 39. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Infrastruktura středních škol II.“

Termín vyhlášení výzvy: 06.12. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 17. 01.2019
Termín konání pracovní skupiny: 01. 02. 2019

Výzva 39 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 45. Výzvy pro předkládání projektových záměrů „Cyklodoprava V"

 

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 12. 09. 2019 vyhlašuje 45. výzvu k předkládání projektových záměrů – „Cyklodoprava V“.

Termín vyhlášení výzvy: 12. 09. 2019
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 10. 10. 2019
Termín konání pracovní skupiny: 17. 10. 2019 

Výzva 45 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele