Informace pro veřejnost

Průběh realizace IPRÚKV

 • v ČR 13 aglomerací s integrovanými strategiemi
 • IPRÚKV° schváleno v srpnu 2016 jako první v ČR
 • alokace celkem téměř 1,4 mld. Kč, z toho:
  • 1,2 mld. Kč z Integrovaného regionálního operačního programu
  • 127 mil. Kč z Operačního programu Zaměstnanost
  • 48 mil. Kč z Operačního programu Doprava

od konce r. 2016 město jako nositel vyhlašuje výzvy

dosud realizované projekty:

 • telematika: 5 projektů (DPKV - odbavovací systém, inteligentní zastávky, informační prvky ve vozech, prefernece vozidel MHD na semaforech)
 • přestupní terminály: 1 projekt (Horní nádraží)
 • podpora zaměstnanosti: 8 projekty neziskových organizací
 • sociální práce: 2 projekty města KV a 1 neziskové organizace z Chodova
 • památky: 2 projekty - rekonstrukce střechy divadla Karlovy Vary, Goethova vyhlídka
 • silnice: 5  projektů (KSÚSKK)
 • cyklostezky: 2 projekty (Doubský-Dvorský most,  A2 Tašovice-Dvory)
 • autobusy: 2 projekty - DPKV 19 vozidel
 • školy: 2 projekty města (ZŠ Poštovní, ZŠ Truhlářská), 2 SŠ (Gymnázium Chodov, Gymnázium Ostrov), ZŠ Kolová, ZŠ Nová Role

připravované projekty:

 • cyklostezky: 2 projekty ( A5 Meandr-Tuhnická lávka, A6 Tuhnická lávka - Chebský most)
 • autobusy: 1 projekt DPKV
 • nová výzva na památky: 2 projekty (Mlýnská a Sadová kolonáda)
 • sociální infrastruktura: 1 projekt (zázemí pro terénní služby)
 • základní a střední školy
 • zaměstnávání: 4 projekty neziskových organizací
 • silnice: 1 projekt (KSÚSKK)
 • terminál: 1 projekt (Tržnice)

The person responsible for this page is: Blanka Heroutová

Last update: 7.5.2021