Operační manuál

Tento Operační manuál je interním dokumentem Statutárního města Karlovy Vary, který obsahuje jasný a srozumitelný popis postupů a procesů probíhajících při realizaci Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚ KV). Jedná se o závazný dokument pro všechny zapojené aktéry. Představuje návod na ustavení implementační struktury IPRÚ.
 

Verze operačního manuálu schválená Řídicím výborem dne 2.5.2018, Radou města schváleno 15.5.2018:

The person responsible for this page is: Blanka Heroutová

Last update: 6.5.2021