Dokument IPRÚKV°

Verze dokumentu schválená Radou města Karlovy Vary v únoru 2020 (předmětem schvalování Zastupitelstva města Karlovy Vary bude na příštím jednáním)  a řídicími orgány operačních programů k 15.4.2020 je k náhlednutí zde:

Verze dokumentu, schválená řídícími orgány operačních programů 5. 3. 2021, je k nahlédnutí zde:

Verze dokumentu, schválená řídícími orgány operačních programů 29. 4. 2021, je k nahlédnutí zde:

Verze dokumentu 6.2, schválená řídícími orgány operačních programů dne 14. 6. 2021, je k nahlédnutí zde:

The person responsible for this page is: Blanka Heroutová

Last update: 18.6.2021