Zapojte se

 

  • Zjistěte, zda se váš projektový záměr shoduje s některým z uvedených specifických cílů a opatření ITIKA°.
  • Po vyhlášení výzvy nositele ITI na předkládání/aktualizaci projektových záměrů vyplňte šablonu projektového záměru v souladu s podmínkami výzvy nositele (konzultace k vyplnění může probíhat průběžně).
  • Projektový záměr odešlete ve formátu .pdf, .docx na e-mail b.heroutova@mmkv.cz.
  • Nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení výzvy budete vyrozuměni o dalším postupu (např. informace o termínu jednání Pracovní skupiny).
  • Poté, co pracovní skupina posoudí věcný obsah všech záměrů předložených do výzvy nositele, budou záměry předány Řídicímu výboru.
  • Řídicí výbor tyto záměry zhodnotí a rozhodne o jejich zařazení/nezařazení do programového rámce daného operačního programu.
  • Po schválení programového rámce* vydá Řídicí výbor Vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s Integrovanou strategií Karlovarské aglomerace - ITIKA°.

* DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Mezi schválením programového rámce ze strany řídicího orgánu a vydáním vyjádření Řídicího výboru může dojít k časovému prodlení v souvislosti s termínem vyhlášení výzev řídicích orgánů a uveřejněním pravidel pro žadatele a příjemce v jednotlivých operačních programech.

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 26.4.2022