Výzvy IPRÚ

Vyhlášení 57. Výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření B2.1 Infrastruktura ZŠ V.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 19. 5. 2021 vyhlašuje 57. výzvu k předkládání projektových záměrů – Infrastruktura ZŠ V.

Termín vyhlášení výzvy
19.05.2021
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
29.10.2021
Termín konání pracovní skupiny

Vyhlášení 58. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚ A2.1 Cyklodoprava VIII.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 1. 6. 2021 vyhlašuje 58. výzvu k předkládání projektových záměrů – Cyklodoprava VIII.

Termín vyhlášení výzvy
01.06.2021
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
05.11.2021
Termín konání pracovní skupiny

Vyhlášení 62. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu - Sociální infrastruktura V.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 30. 6. 2021 vyhlašuje 62. výzvu k předkládání projektových záměrů - Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb  V.

Termín vyhlášení výzvy
30.06.2021
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
15.10.2021
Termín konání pracovní skupiny

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 2.7.2021