Výzvy IPRÚ

Oznámení o změně 57. výzvy IPRÚ

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) oznamuje změnu 57. výzvy k předkládání projektových záměrů – Infrastruktura ZŠ a infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání V.

Termín oznámení změny výzvy: 26. 11. 2021

Termín ukončení oznámení: 10. 12. 2021

Oznámení o změně 62. výzvy IPRÚ

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) oznamuje změny 62. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° C2.1 Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb V.

Termín oznámení změny výzvy: 26. 11. 2021, 12:00

Termín ukončení oznámení: 10. 12. 2021, 12:00

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 22.11.2021