Koncept využití moderních technologií (augmentované a virtuální reality) jako průvodce městem Karlovy Vary, využití v rámci Smart City

Typ projektu
Vazba na strategii města

Strategický projekt: „Koncept využití moderních technologií (augmentované a virtuální reality) jako průvodce městem Karlovy Vary, využití v rámci Smart City“

Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím dotačního programu „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“, projekt Smart Akcelerátor 2.0, registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938.