Asociace měst pro cyklisty

Statutární město Karlovy Vary se stalo v  roce 2013 jedním z 22 zakládajících členů Asociace měst pro cyklisty. Členství města Karlovy Vary v Asociaci má řadu přínosů, zejména transfer zkušeností, finanční výhody, propagaci města na poli cestovního ruchu, zlepšení legislativních podmínek pro projektování staveb dopravní infrastruktury, které dnes neumožňují realizovat řadu elegantních a prostorově nenáročných řešení, a další.

Asociace měst pro cyklisty je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Asociace jsou obce, města a svazky. Posláním Asociace měst pro cyklisty je spojit města podporující cyklistickou dopravu pod hlavičkou právního subjektu a společně tak uskutečňovat kroky, které povedou ke zlepšení podmínek pro cyklodopravu. Asociace mimo jiné usiluje o změny v legislativě ČR ve prospěch procyklistických opatření a o systémové změny ve financování rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve prospěch cyklistické dopravy. Cílem je také podpora cykloturistiky. 

Asociace měst pro cyklisty je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření týkajících se oblasti městské mobility, zejména cyklistické dopravy. Činnost Asociace je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům spojených s cyklistickou dopravou.

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 7.5.2021