Kotlíkové půjčky

Statutární město Karlovy Vary vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci fyzickým osobám na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v rodinných domech podpořených v rámci 3. vlny kotlíkových dotací.