ITI - Informace pro veřejnost

Integrované teritoriální investice (ITI) jsou nástrojem, který stanovuje potřeby a problémy městské aglomerace a bude sloužit jako podklad pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie na identifikované investiční akce realizované v období 2021 – 2027, které budou tyto problémy řešit.