i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Cyklostezka A2

Charakteristiky projektu

Stav projektu

Zdroj financování

Typ projektu

Vazba na strategii města


Zpět do vyhledávání
Popis projektu

Statutární město Karlovy Vary dne 29. 11. 2017 podalo v rámci 5. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚKV°) ve vazbě na 51. Výzvu IROP žádost o finanční podporu projektu „Karlovy Vary - cyklostezka A2, Tašovice - Dvory“. Předkládaný projekt „Karlovy Vary - cyklostezka A2, Tašovice - Dvory“ řeší propojení dvou městských částí Karlových Varů, Tašovic a Dvorů. V současnosti toto propojení existuje pouze po panelových a štěrkových cestách. Předmětem rekonstrukce je tedy výstavba nové cyklistické infrastruktury - oprava povrchů a další činnosti dle zpracované projektové dokumentace.   Cílovou skupinou projektu jsou místní obyvatelé a návštěvníci města Karlovy Vary. Potřebnost projektu vychází z nutnosti propojování stávajících úseků cyklostezek na území města Karlovy Vary. Tento úsek cyklostezky a ostatní budované a rekonstruované úseky (Doubský-Dvorský most, Cyklostezka A5 Meandr Ohře – Tuhnická lávka) propojí síť cyklostezek ve městě a napojí je na cyklostezky vně města.

Realizace projektu je plánována od listopadu 2017 do května 2018.

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0007301

Celkové způsobilé výdaje a výše dotace: 2 013 637,60 Kč, dotace 1 711 591,76 Kč

Fotografie projektu