i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Karlovarské městské divadlo - stavební úprava střechy, obnova fasády

Charakteristiky projektu

Stav projektu

Zdroj financování

Typ projektu

Vazba na strategii města


Zpět do vyhledávání
Popis projektu

Statutární město Karlovy Vary dne 5. 3. 2018 podalo v rámci 21. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary žádost o finanční podporu projektu „ KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - STAVEBNÍ ÚPRAVA STŘECHY, OBNOVA FASÁDY “. Podporovanou aktivitou v rámci projektu je revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky - Karlovarského městského divadla, jenž je zapsáno v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstř. č. 30580/4-881. Hlavní aktivitou projektu je obnova památky (rekonstrukce a stavební úpravy). Cílovou skupinou projektu jsou místní obyvatelé, návštěvníci divadla a návštěvníci města Karlovy Vary. Přínosem projektu je odstranění závad, které by mohly závažným způsobem narušit současnou podobu budovy, revitalizace významné památky tak, aby byl její ráz zachován na dalších několik let a zvýšení komfortu návštěvníků.

Realizace projektu je plánována od března 2018 do září 2018.

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0008190

Celkové náklady a výše dotace: 29 663 016,00 Kč, podpora 26 696 714,40 Kč

Fotografie projektu