i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

Charakteristiky projektu

Stav projektu

Zdroj financování

Typ projektu

Vazba na strategii města


Zpět do vyhledávání
Popis projektu

Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu formálního vzdělávání na osmi základních školách zřízených Statutárním městem Karlovy Vary s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.

Cílem projektu je také zjistit kvalitní, moderní a bezpečné připojení ke službám veřejného internetu, kvalitní řešení vnitřní konektivity včetně bezdrátové sítě.

Dalším cílem projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejích klíčových schopností. Cíle bude dosaženo především investicí do stavebních úprav spojených se zajištěním bezbariérovosti zařízení a nákupem kompenzačních pomůcek (schodolezy).

Celkové náklady: cca 67 mil. Kč

Dotace: cca 60 mil. Kč

Termín realizace: červen 2018 - duben 2019

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/16_063/0003705

Projekt je financovám z Integrovaného regionálního operačního programu.

Fotografie projektu