i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Prevence vzniku odpadů na území města Karlovy Vary

Charakteristiky projektu

Stav projektu

Zdroj financování

Typ projektu

Vazba na strategii města


Zpět do vyhledávání
Popis projektu

Statutární město Karlovy Vary dne 1. 8. 2017 podalo v rámci výzvy 68 Operačního programu Životní prostředí žádost o finanční podporu projektu „Prevence vzniku odpadů na území města Karlovy Vary“. Cílem projektu je nákup kompostérů do domácností, které žijí v rodinných domech.

Projekt se týká výhradně biologicky rozložitelných odpadů z produkce obyvatel města, který je vhodný ke zpracování v domácích kompostérech na pozemcích v soukromém vlastnictví - katalogové číslo 200201.

Realizace projektu bude probíhat od dubna 2018 do prosince 2018.

Celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu Prevence vzniku odpadů na území města Karlovy Vary” je 2 462 350,- Kč, přičemž výše příspěvku EU je 85 %, tedy 2 092 997,50 Kč.

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005502

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Plakát k projektu "Prevence vzniku odpadů na území města Karlovy Vary"

Fotografie projektu