i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Projekty Statutárního města Karlovy Vary

V této sekci naleznete základní informace o projektech, které město připravuje, realizuje či dokončené projekty. 

Při výběru projektu lze využít kritéria dle stavu projektu, zdroje financování, typu projektu nebo vazby na strategii města. Pokud nevyberete žádné kritérium a kliknete na "vyhledat projekty", zobrazí se všechny projekty Statutárního města Karlovy Vary.

Vyhledávání
Výsledky vyhledávání

Architektonická studie Integrovaného dopravního terminálu

Prevence vzniku odpadů na území města Karlovy Vary

Cílem projektu je nákup kompostérů do domácností, které žijí v rodinných domech.

Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

Karlovarské městské divadlo - stavební úprava střechy, obnova fasády

Revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky - Karlovarského městského divadla

5.1a - ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor

Cílem projektu je zajistit dosažení úspor energie a souvisejících přínosů ve stávající veřejné budově základní školy Krušnohorská v Karlových Varech prostřednictvím celkové renovace obálky budovy při zajištění dostatečného přívodu čerstvého vzduchu a důsledného energetického managementu.

5.1b - ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor

Cílem projektu je zajistit dosažení úspor energie a souvisejících přínosů ve stávající veřejné budově základní školy Krušnohorská v Karlových Varech prostřednictvím instalace systému nuceného větrání s rekuperací v návaznosti na celkovou renovaci obálky budovy a implementaci důsledného energetického managementu.

Cyklostezka A2

Předmětem rekonstrukce je výstavba nové cyklistické infrastruktury - oprava povrchů a další činnosti dle zpracované projektové dokumentace.

Cyklostezka Ohře, úsek Doubský most - Dvorský most

Hlavní aktivitou projektu je oprava (35%) a výstavba nového (65%) úseku cyklostezky, která napomůžeme ke zkulturnění a zpřístupnění velmi zajímavé trasy podél břehu Ohře.