i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Projekty Statutárního města Karlovy Vary

V této sekci naleznete základní informace o projektech, které město připravuje, realizuje či dokončené projekty. 

Při výběru projektu lze využít kritéria dle stavu projektu, zdroje financování, typu projektu nebo vazby na strategii města. Pokud nevyberete žádné kritérium a kliknete na "vyhledat projekty", zobrazí se všechny projekty Statutárního města Karlovy Vary.

Vyhledávání
Výsledky vyhledávání

Architektonická studie Integrovaného dopravního terminálu

Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

5.1a - ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor

Cílem projektu je zajistit dosažení úspor energie a souvisejících přínosů ve stávající veřejné budově základní školy Krušnohorská v Karlových Varech prostřednictvím celkové renovace obálky budovy při zajištění dostatečného přívodu čerstvého vzduchu a důsledného energetického managementu.

5.1b - ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor

Cílem projektu je zajistit dosažení úspor energie a souvisejících přínosů ve stávající veřejné budově základní školy Krušnohorská v Karlových Varech prostřednictvím instalace systému nuceného větrání s rekuperací v návaznosti na celkovou renovaci obálky budovy a implementaci důsledného energetického managementu.

Likvidace invazních druhů v Karlovarském kraji – 2019

Likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji