i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Architektonická studie Integrovaného dopravního terminálu

Charakteristiky projektu

Stav projektu

Zdroj financování

Typ projektu

Vazba na strategii města


Zpět do vyhledávání
Popis projektu

Město Karlovy Vary zadáním této studie pokračuje ve svém strategickém záměru vybudovat v centrální části města integrovaný dopravní terminál veřejné hromadné dopravy (dále pouze IDT). Hlavním účelem a cílem této studie je prověřit a vyhodnotit záměr města situovat IDT na území Varšavská-Horova ul. a navrhnout takové řešení, které bude za daných podmínek ideální, reálné, realizovatelné a pro mě to přínosné. Účelem je v rozumné míře minimalizovat náklady a nalézt takové řešení, které bude realizovatelné v horizontu cca 5 let, právě s ohledem k předpokládané možnosti využití dotačních titulů programu IPRÚ. 

Hlavním smyslem dopravního terminálu je integrace veškeré hromadné dopravy do jednoho místa, do jednoho ohniska. Že je toto řešení pro Karlovy Vary žádoucí, je nasnadě. Bude tak zachován stávající osvědčený a logický paprskovitý systém autobusové MHD s centrální přestupní stanicí u Tržnice (nyní situovaný v rámci IDT), přímo navazující na stanoviště meziměstské a dálkové autobusové dopravy a železniční dopravy, s umožněním jakýchkoli přestupů mezi těmito druhy veřejné dopravy.

Studii zpracoval:  Studio Hangár Karlovy Vary - Ing. arch. Antonín Juštík, Ing. Vladimír Tůma, 2016

Kompletní studie je dostupná na níže uvedených odkazech a vizualizace na přiložených fotografiích.

00.01 TITULNÍ LIST (soubor nebylo možné z důvodu velikosti na tento web vložit)

00.02_SEZNAM_PRILOH.pdf

01.00_TEXTOVA_CAST_-_CELNI_LIST.pdf

01.01_TEXTOVA_CAST.pdf

02_SITUACE_-_SOUCASNY_STAV__SIRSI_VZTAHY.pdf

03_SITUACE_-_NAVRH.pdf

04_PUDORYS_-_AUTOBUSOVY_TERMINAL.pdf

05_POHLED_NA_STRECHU_-_AUTOBUSOVY_TERMINAL.pdf

06_SVISLE_REZY.pdf

07_POHLEDY_1_-_AUTOBUSOVY_TERMINAL.pdf

08_POHLEDY_2_-_VLAKOVY_TERMINAL_A_PARKING.pdf

10.00_VIZUALIZACE_EXTERIER_-_CELNI_LIST.pdf

10.01_VIZUALIZACE_EXTERIER_01.pdf

10.02_VIZUALIZACE_EXTERIER_02.pdf

10.03_VIZUALIZACE_EXTERIER_03.pdf

10.04_VIZUALIZACE_EXTERIER_04.pdf

10.05_VIZUALIZACE_EXTERIER_05.pdf

10.06_VIZUALIZACE_EXTERIER_06.pdf

10.07_VIZUALIZACE_EXTERIER_07.pdf

10.08_VIZUALIZACE_EXTERIER_08.pdf

10.09_VIZUALIZACE_EXTERIER_09.pdf

10.10_VIZUALIZACE_EXTERIER_10.pdf

10.11_VIZUALIZACE_EXTERIER_11.pdf

10.12_VIZUALIZACE_EXTERIER_12.pdf

Fotografie projektu