i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Výzvy

Vyhlášení 29. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Nízkoeminí vozidla III."

 

Vyhlášení 29. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Nízkoeminí vozidla III."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 23. 08. 2018 vyhlašuje 29. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Nízkoemisní vozidla III.“

Termín vyhlášení výzvy: 23.08. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 07. 09.2018
Termín konání pracovní skupiny: 17. 09. 2018

Výzva 29 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele