i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Výzvy

Vyhlášení 24. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel (II. kolo)"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 22. 02. 2018 vyhlašuje 24. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel (II. kolo)".

Termín vyhlášení výzvy: 22.02. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 06.2018
Termín konání pracovní skupiny: 10. 07. 2018

Výzva 24 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele


Vyhlášení 26. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Nízkoemisní vozidla II."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 12. 04. 2018 vyhlašuje 26. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Nízkoemisní vozidla II.“

Termín vyhlášení výzvy: 12.04. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 06.2018
Termín konání pracovní skupiny: 18. 07. 2018

Výzva 26 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 27. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 17. 05. 2018 vyhlašuje 27. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence

Termín vyhlášení výzvy: 17.05. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 01. 06.2018
Termín konání pracovní skupiny: 18. 06. 2018

Výzva 27 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Ukončení příjmu žádostí o podporu u výzev nositele IPRÚ Karlovy Vary č. 10 Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů, č. 11 Infrastruktura středních škol a č. 12 Infrastruktura základních škol

 

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 21. 03. 2018 oznamuje Ukončení příjmu žádostí o podporu u výzev nositele IPRÚ Karlovy Vary č. 10 Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů, č. 11 Infrastruktura středních škol a č. 12 Infrastruktura základních škol.

Popis zjištěného stavu:

V rámci výzev č. 10, 11 a 12 nositele IPRÚ Karlovy Vary byly již předloženy všechny žádosti o podporu ve vazbě na projednané projektové záměry. Ukončení příjmu žádostí o podporu je v systému nastaveno 
u výzvy č. 10 do 30. 4. 2019 a u výzev č. 11 a 12 do 31. 10. 2022. Z důvodu nezájmu žadatelů o výše uvedené výzvy připravil nositel nové výzvy obdobného zaměření, v nichž zohlednil jednak zjištění 
o absorpční kapacitě a jednak revizi výzev Řídicího orgánu IROP a současně plánuje využít volné alokace z výzev č. 10, 11 a 12 pro projektové záměry a žádosti o podporu v rámci nově připravených výzev nositele stejného zaměření.

Výzvy č. 10, 11 a 12 byly vyhlášeny jako výzvy nositele ve znění vzoru výzvy nositele verze 1.3, tj. texty výzev nositele neobsahují termín pro ukončení předkládání žádostí o podporu (pro text výzev byl použit vzor s platností do 27. 8. 2017). Tento termín je nastaven pouze v systému a jedná se, z pohledu předkládání žádostí o podporu, o výzvy průběžné. 

Termín ukončení příjmů žádostí o podporu: 23. 04. 2018