i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Výzvy

Vyhlášení 28. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Terminály III."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 28. 06. 2018 vyhlašuje 28. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Terminály III.“

Termín vyhlášení výzvy: 28.06. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 17. 06.2018
Termín konání pracovní skupiny: 31. 07. 2018

Výzva 28 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele