i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Výzvy

Vyhlášení 22. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 08. 02. 2018 vyhlašuje 22. výzvu k předkládání projektových záměrů – Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence.

Termín vyhlášení výzvy: 08.02. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 03.2018
Termín konání pracovní skupiny: 09. 04. 2018

Výzva 22 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 23. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 08.02. 2018 vyhlašuje 23. výzvu k předkládání projektových záměrů – Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí.

Termín vyhlášení výzvy: 08.02. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 03.2018
Termín konání pracovní skupiny: 09. 04. 2018

Výzva 23 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 24. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel (II. kolo)"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 22. 02. 2018 vyhlašuje 24. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel (II. kolo)".

Termín vyhlášení výzvy: 22.02. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 06.2018
Termín konání pracovní skupiny: 10. 07. 2018

Výzva 24 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele