i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Výzvy

 

Vyhlášení 32. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Rekonstrukce a modernizace silnic III. tříd (III. kolo)"


Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 18. 10. 2018 vyhlašuje 32. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Rekonstrukce a modernizace silnic III. tříd (III. kolo)"

Termín vyhlášení výzvy: 18.10. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 14. 12.2018
Termín konání pracovní skupiny: 19. 12. 2018

Výzva 32 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele


 

Vyhlášení 34. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel"

 

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 18. 10. 2018 vyhlašuje 34. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel"

Termín vyhlášení výzvy: 18.10. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 14. 12.2018
Termín konání pracovní skupiny: 19. 12. 2018

Výzva 34 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 36. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí"

 

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 18. 10. 2018 vyhlašuje 36. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí"

Termín vyhlášení výzvy: 18.10. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 14. 12.2018
Termín konání pracovní skupiny: 19. 12. 2018

Výzva 36 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele


Vyhlášení 35. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 06. 12. 2018 vyhlašuje 35. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence“

Termín vyhlášení výzvy: 06.12. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 20. 12.2018
Termín konání pracovní skupiny: 02. 01. 2019

Výzva 35 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 37. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 06. 12. 2018 vyhlašuje 37. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb“

Termín vyhlášení výzvy: 06.12. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 17. 01.2019
Termín konání pracovní skupiny: 01. 02. 2019

Výzva 37 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 38. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Terminály IV"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 06. 12. 2018 vyhlašuje 38. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Terminály IV“

Termín vyhlášení výzvy: 06.12. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 17. 01.2019
Termín konání pracovní skupiny: 01. 02. 2019

Výzva 38 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 39. Výzvy pro předkládání projektových záměrů " Infrastruktura středních škol II."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 06. 12. 2018 vyhlašuje 39. výzvu k předkládání projektových záměrů – " Infrastruktura středních škol II.“

Termín vyhlášení výzvy: 06.12. 2018
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 17. 01.2019
Termín konání pracovní skupiny: 01. 02. 2019

Výzva 39 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele