i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Informace pro veřejnost

Dne 12.4.2017 v Alžbětiných lázních se uskutečnilo Fórum města Karlovy Vary, v rámci kterého byla veřejnost seznámena s aktuálními informacemi o realizaci Integorvaného plánu rozvoje území Karlovy Vary.

Průběh realizace IPRÚKV

 • v ČR 13 aglomerací s integrovanými strategiemi
 • IPRÚKV° schváleno v srpnu 2016 jako první v ČR
 • alokace celkem téměř 1,4 mld. Kč, z toho:
  • 1,2 mld. Kč z Integrovaného regionálního operačního programu
  • 127 mil. Kč z Operačního programu Zaměstnanost
  • 48 mil. Kč z Operačního programu Doprava

 

od konce r. 2016 město jako nositel vyhlašuje výzvy

dosud uzavřené výzvy:

 • podpora zaměstnanosti: 2 předložené projekty neziskových organizací
 • sociální práce: 1 předložený projekt města KV a 1 neziskové organizace z Chodova
 • památky: rekonstrukce střechy divadla Karlovy Vary
 • silnice: 2 předložené projekty (Děpoltovice-Fojtov a průtah Fojtov)
 • cyklostezky: 3 předložené projekty (Doubský-Dvorský most, Meandr-Tuhnická lávka, Tašovice-Dvory)

 

připravované výzvy

 • přestupní terminály (předpoklad: Horní nádraží)
 • telematika (odbavovací systém, inteligentní zastávky, informační prvky ve vozech)
 • nízkoemisní autobusy
 • nová výzva na památky (předpoklad: Goethova vyhlídka)
 • sociální byty
 • sociální infrastruktura (zázemí pro terénní služby)
 • základní a střední školy