i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Archiv výzev

Vyhlášení 1. Výzvy pro předkládání projektových záměrů - Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí

 

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 22. 12. 2016 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů – Zřízení
a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí.

Termín vyhlášení výzvy: 22. 12. 2016

Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 17. 1. 2017

Termín konání pracovní skupiny: 27. 1. 2017

Výzva 01 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 2. Výzvy pro předkládání projektových záměrů­ - Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence

 

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 22. 12. 2016 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů – Zřízení
a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí.

Termín vyhlášení výzvy: 22. 12. 2016

Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 17. 1. 2017

Termín konání pracovní skupiny: 27. 1. 2017

Výzva 02 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 3. Výzvy pro předkládání projektových záměrů - Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 16. 2. 2017 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání projektových záměrů –

Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů

Termín vyhlášení výzvy: 16. 2. 2017

Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 6. 3. 2017

Termín konání pracovní skupiny: 17. 3. 2017

Výzva 03 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 4. Výzvy pro předkládání projektových záměrů­ - Rekonstrukce a modernizace silnic III. tříd

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 16. 2. 2017 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání projektových záměrů – Rekontrukce a modernizace silnic III. tříd

Termín vyhlášení výzvy: 16. 2. 2017

Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 6. 3. 2017

Termín konání pracovní skupiny: 17. 3. 2017

Výzva 04 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 5. Výzvy pro předkládání projektových záměrů­ - Cykloodoprava

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 16. 2. 2017 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání projektových záměrů – Cyklodooprava

Termín vyhlášení výzvy: 16. 2. 2017

Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 6. 3. 2017

Termín konání pracovní skupiny: 17. 3. 2017

Výzva 05 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele


Ve výzvě č. 51 Řídicího orgánu IROP UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ došlo ze strany ŘO ke změně, která je uvedena v tabulce na začátku textu. Touto revizí se zpřesnila informace odkazu na verzi Obecných a Specifických pravidel, podle kterých mají žadatelé postupovat. 

Výzva_05_cyklodoprava_změna04082017.pdf

Vyhlášení 6. Výzvy pro předkládání projektových záměrů - Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 16. 3. 2017 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů – Zřízení
a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí.

Termín vyhlášení výzvy: 16. 3. 2017

Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 30. 3. 2017

Termín konání pracovní skupiny: 10. 4. 2017

vyzva_06_zamestnavani_p00_0.pdf

vyzva_06_zamestnavani_p01_kriteria_0.pdf

vyzva_06_zamestnavani_p2a_zamer_1.docx

vyzva_06_zamestnavani_p2b_navod.pdf

vyzva_06_zamestnavani_p03_soulad.pdf

operacni_manual_pro_zadatele.pdf

Vyhlášení 7. Výzvy pro předkládání projektových záměrů „TERMINÁLY“

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 01. 06. 2017 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání projektových záměrů – TERMINÁLY.

Termín vyhlášení výzvy: 01. 06. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 16. 06. 2017
Termín konání pracovní skupiny: 11. 07. 2017

Výzva 07 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Ve výzvě č. 51 Řídicího orgánu IROP UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ došlo ze strany ŘO ke změně, která je uvedena v tabulce na začátku textu. Touto revizí se zpřesnila informace odkazu na verzi Obecných a Specifických pravidel, podle kterých mají žadatelé postupovat.

Výzva_07_terminál_změna04082017.pdf

 

Vyhlášení 8. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 01. 06. 2017 vyhlašuje 8. výzvu k předkládání projektových záměrů – TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU.

Termín vyhlášení výzvy: 01. 06. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 16. 06. 2017
Termín konání pracovní skupiny: 11. 07. 2017

Výzva 08 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Ve výzvě č. 51 Řídicího orgánu IROP UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ došlo ze strany ŘO ke změně, která je uvedena v tabulce na začátku textu. Touto revizí se zpřesnila informace odkazu na verzi Obecných a Specifických pravidel, podle kterých mají žadatelé postupovat.

Výzva_08_telematika_změna04082017.pdf

Vyhlášení 9. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "NÍZKOEMISNÍ VOZIDLA"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 01. 06. 2017 vyhlašuje 9. výzvu k předkládání projektových záměrů – NÍZKOEMISNÍ VOZIDLA.

Termín vyhlášení výzvy: 01. 06. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 16. 06. 2017
Termín konání pracovní skupiny: 11. 07. 2017

Výzva 09 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Ve výzvě č. 51 Řídicího orgánu IROP UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ došlo ze strany ŘO ke změně, která je uvedena v tabulce na začátku textu. Touto revizí se zpřesnila informace odkazu na verzi Obecných a Specifických pravidel, podle kterých mají žadatelé postupovat.

Výzva_09_autobusy_změna04082017.pdf

 

 

Vyhlášení 10. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "OBNOVA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A HISTORICKÝCH OBJEKTŮ"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 01. 06. 2017 vyhlašuje 10. výzvu k předkládání projektových záměrů – OBNOVA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A HISTORICKÝCH OBJEKTŮ.

Termín vyhlášení výzvy: 01. 06. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 16. 06. 2017
Termín konání pracovní skupiny: 11. 07. 2017

Výzva 10 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 11. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 01. 06. 2017 vyhlašuje 11. výzvu k předkládání projektových záměrů – INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL.

Termín vyhlášení výzvy: 01. 06. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 16. 06. 2017
Termín konání pracovní skupiny: 11. 07. 2017

Výzva 11 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 12. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 01. 06. 2017 vyhlašuje 12. výzvu k předkládání projektových záměrů – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL.

Termín vyhlášení výzvy: 01. 06. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 16. 06. 2017
Termín konání pracovní skupiny: 11. 07. 2017

Výzva 12 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 13. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 01. 06. 2017 vyhlašuje 13. výzvu k předkládání projektových záměrů –Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí.

Termín vyhlášení výzvy: 01. 06. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 31. 07. 2017
Termín konání pracovní skupiny: 17. 08. 2017

Výzva 13 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 14. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "ZŘIZOVÁNÍ, REKONSTRUKCE A ROZŠIŘOVÁNÍ KAPACIT STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 15. 06. 2017 vyhlašuje 14. výzvu k předkládání projektových záměrů – ZŘIZOVÁNÍ, REKONSTRUKCE A ROZŠIŘOVÁNÍ KAPACIT STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

Termín vyhlášení výzvy: 15.06. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 30. 06.2017
Termín konání pracovní skupiny: 10. 07. 2017

Výzva 14 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 15. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Cyklodoprava II."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 27. 09. 2017 vyhlašuje 15. výzvu k předkládání projektových záměrů – Cyklodoprava II.

Termín vyhlášení výzvy: 27.09. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 13. 10.2017
Termín konání pracovní skupiny: 19. 10. 2017

Výzva 15 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 16. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Telematika pro veřejnou dopravu II."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 27. 09. 2017 vyhlašuje 16. výzvu k předkládání projektových záměrů – Telematika pro veřejnou dopravu II.

Termín vyhlášení výzvy: 27.09. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 13. 10.2017
Termín konání pracovní skupiny: 19. 10. 2017

Výzva 16 - text výzvy

Příloha č. 1  - kritéria

Příloha č. 2a  - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3  - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 17. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "VYTVÁŘENÍ NABÍDKY SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ PRO OHROŽENÉ SKUPINY OBYVATEL"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 19. 10. 2017 vyhlašuje 17. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel".

Termín vyhlášení výzvy: 19. 10. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 15. 11.2017
Termín konání pracovní skupiny: 20. 11. 2017

Výzva 17 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 18. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "REKONSTRUKCE A MODERNIZACE SILNIC III. TŘÍD (II. KOLO)"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 19. 10. 2017 vyhlašuje 18. výzvu k předkládání projektových záměrů – "Rekonstrukce a modernizace silnic III. tříd (II.kolo)"

Termín vyhlášení výzvy: 19. 10. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 15. 11.2017
Termín konání pracovní skupiny: 20. 11. 2017

Výzva 18 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 19. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Terminály II."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 07. 12. 2017 vyhlašuje 19. výzvu k předkládání projektových záměrů – Terminály II.

Termín vyhlášení výzvy: 07.12. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 05. 01.2018
Termín konání pracovní skupiny: 12. 01. 2018

Výzva 19 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 20. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Cyklodoprava III."

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 07. 12. 2017 vyhlašuje 20. výzvu k předkládání projektových záměrů – Cyklodoprava III

Termín vyhlášení výzvy: 07.12. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 05. 01.2018
Termín konání pracovní skupiny: 12. 01. 2018

Výzva 20 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

Vyhlášení 21. Výzvy pro předkládání projektových záměrů "Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů"

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 07. 12. 2017 vyhlašuje 20. výzvu k předkládání projektových záměrů – Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů.

Termín vyhlášení výzvy: 07.12. 2017
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 05. 01.2018
Termín konání pracovní skupiny: 12. 01. 2018

Výzva 21 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele